Oblicza geografii 3

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe obejmuje zagadnienia z zakresu dwóch podstawowych działów geografii: geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej.

Podręcznik dopasowany do ucznia

Treść została przygotowana w taki sposób, aby pracę z podręcznikiem ułatwić zarówno uczniom jak i nauczycielom. Tematy są podzielone na działy i podrozdziały, których kolejność nie jest przypadkowa. Wspólnie tworzą spójną całość. Warstwa tekstowa została wzbogacona o aspekty wizualne w celu szybszego przyswojenia treści i dopasowania ich do stylu uczenia się danego ucznia.

W podręczniku wyróżniono uznane przez nauczycieli i specjalistów z zakresu geografii najważniejsze treści. Pomagają one nauczycielowi w stworzeniu sprawdzianu zaliczeniowego oraz uczniowi w odpowiednim przygotowaniu się do niego. Po każdej lekcji dodatkowo znajduje się ”Podsumowanie” oraz tzw. ”Sprawdź czy potrafisz!”. Są one doskonałą powtórką przed egzaminem.

Podręcznik, który wzbudza zainteresowanie

Wnętrze podręcznika ”Oblicza geografii 3” obejmuje różnego rodzaju ciekawostki, które potrafią zainteresować każdego ucznia. Znajdziesz je w odrębnych tabelkach jako ”Czy wiesz, że…”.

Wykorzystaj zdobytą wiedzę w swojej okolicy

Materiały dostępne w podręczniku został dobrane w taki sposób, aby zdobyta wiedza mogła zostać wykorzystana, a uczeń będzie mógł pochwalić się rodzicom z tego, co naprawdę potrafi. Umiejętność czytania map, interpretowania wykresów oraz tabel nie będzie już problemem.

Gwarancja jakości


Podręcznik został jednocześnie wykonany z papieru wysokiej jakości, który nie ulegnie zmianom po roku jego używania. Warstwa typograficzna, tzn. czcionka, krój pisma, akapity, format, interlinia oraz uwagi interpunkcyjne zachowują odpowiednie standardy, które nie męczą oczu użytkownika, a sama praca z podręcznikiem okazuje się nie tylko efektywna, ale i przyjemna.

Materiał w pełni dopasowany do lekcji

Każdy rozdział podręcznika dopasowany został w taki sposób, aby spełnić wymogi formalne szkół i wypełnić pełną godzinę lekcyjną.